Preguntes freqüents- FAQ’s

Logo jardinet (2) (1)

Que he de fer si em trobo un gat?
Que he de fer si perdo el meu gat?

Quants anys pot viure un gat?
Com és un gat? Trets psicològics
Quines necessitats psicològiques té un gat?
Quines necessitats físiques te un gat?
Què cal saber del sorral?

Què cal saber del menjar?
Què cal saber de l’aïgua?

Què cal saber del llóc per rascar ungles?

Què cal saber del lloc per jugar?

Què cal saber de les joguines?

Què cal saber de raspallar el pèl?

En quines condicions hem d’adoptar un gat?

Per què adoptar i no comprar?

Què haig de tenir present a l’hora d’adoptar?

Cal protegir amb xarxa finestres i balcons?

Com es fa la presentació entre gats?
Què implica ser casa d’acollida?
Quant de temps és el que s’estableix d’acollida?
Quins gats van a cases d’acollida?

Per què no fa servir el sorral correctament?

Per què es pot deprimir o estressar un gat?

Com hem de tractar un gat deprimit o estressat?

Què faig si rasca ungles allà on no vull?

Com puc donar medicació al meu gat?

És millor un gat o dos?

Què faig amb el gat si marxo de vacances?

Què faig si trobo un cadell?

Com li dono el biberó a un cadell?

Podem donar llet de vaca als gats o llets vegetals?