Jamil


És un gatet molt jove, té uns 8-10 mesos, bo i afectuós, busca una família que pugui donar-li l’amor i l’estabilitat que es mereix, ha viscut amb nens i és un gat molt dolç. Encara està pendent de passar pel veterinari, per fer la ITv Gatuna, Xip, vacunes, esterilització, desparasitació i test de felv i Fiv.
Ja ha trobat familia definitiva.
Tots els gats i gates de l’entitat abans de ser donats en adopció, cal passar un procés d’adopció, i per tant cal paciència en els temps, donat que tot l’equip som persones voluntàries que vetllem pel benestar dels gats i gates rescatats pel Jardinet.
Son donats sota signatura de contracte d’adopció, donant la conformitat de les diferents clàusules.
És fa un donatiu de 160€ en concepte d’una part de les despeses veterinaries de la ITV felina.
és requisit indispensable, protegir de manera òptima els espais exteriors, per tal d’evitar accidents o morts innecessàries, i que aquestes proteccions siguin validades per l’equip d’adopcions, per tal de garantir el benestar del gat/a adoptat.