Equip de Voluntàries de Dijous

“Ser voluntària en el Jardinet és una oportunitat posar-li un nom, una cara, una història, a un gat que ho ha passat malament per irresponsabilitat humana… i participar activament per a donar-li un gir positiu a la seva vida.”